Giải ngân cho dự án Sân bay Long Thành gần 225 tỷ đồng

0
910

Thông tin từ UBND tỉnh, trong 5 tháng đầu năm 2019, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã giải ngân được gần 225 tỷ đồng.

Hiện dự án đang trong giai đoạn thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, chi trả tiền bồi thường, tái định cư và triển khai thiết kế các hợp phần của dự án có cấu phần xây dựng (các khu tái định cư).

Kế hoạch năm 2019, Chính phủ bố trí gần 7 ngàn tỷ đồng cho dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Hiện tỉnh đang phối hợp với các bộ, ngành thực hiện nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để có thể giải ngân hết nguồn vốn đã được phân bổ.

Thưởng cho các tổ chức, gia đình bàn giao mặt bằng đúng thời gian quy định

(ĐN) – Theo quy định của khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các tổ chức, gia đình nằm trong dự án nhận tiền bồi thường và bàn giao đất đúng thời gian quy định sẽ được thưởng từ 1- 12 triệu đồng/hộ, mức thưởng được tính lũy tiến theo tổng số tiền được bồi thường, hỗ trợ. Được biết, tất cả các vật kiến trúc, cây trồng sau khi bàn giao đất, người dân được tận dụng, khai thác.

Các gia đình khi di dời khỏi nơi ở cũ bàn giao mặt bằng cho dự án nhưng không vào Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn hay Phân khu 3 Khu tái định cư Bình Sơn tự lo chỗ ở, ngoài việc nhận tiền bồi thường đất và vật kiến trúc, cây trồng còn được nhận khoản tiền hỗ trợ tái định cư là 160 triệu đồng.

Đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 1-7-2004 chưa có giấy chứng nhận vẫn được bồi thường

Theo quy định bồi thường đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi thu hồi đất nông nghiệp cho dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đối với đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân thì diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích đất trong hạn mức và diện tích đất do được nhận thừa kế.

Đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức sẽ không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất. Đối với diện tích đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 1-7-2004 mà người sử dụng đất trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận vẫn được bồi thường theo diện tích đất thực tế đang sử dụng và diện tích đất này không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp.

Đối với tổ chức kinh tế sử dụng đất nông nghiệp được giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần, nhận chuyển nhượng nếu có đủ điều kiện thì được bồi thường về đất. Mức bồi thường được xác định theo thời hạn sử dụng đất còn lại. Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê trả tiền hằng năm sẽ không được bồi thường.

                                                                                      Theo Khắc Giới báo Đồng Nai

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here