Dịch Vụ Chuyển Đổi Mục Đích Sử Dụng Đất Đồng Nai 2021

0
945
Dịch Vụ Chuyển Đổi Mục Đích Sử Dụng Đất Đồng Nai 2021
Dịch Vụ Chuyển Đổi Mục Đích Sử Dụng Đất Đồng Nai 2021

    Đất ở (hay còn được gọi là đất thổ cư) là đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ cho đời sống, sinh hoạt. Hiện nay ở khu vực Đồng Nai đang có nhiều nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất lên đất thổ cư là rất lớn. Vậy pháp luật quy định mới nhất như thế nào về Chuyển đổi mục đích sử dụng đất Đồng Nai 2021. Cùng Bandatthanhlong thanh tìm hiểu kỹ càng hơn nhé! 


I. 7 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép

Việc chuyển mục đích sử dụng đất thường theo hướng từ đất nông nghiệp sang đất ở. Hiện nay, pháp luật quy định chặt chẽ về các trường hợp chuyển mục đích sử dụng và dưới đây là 7 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép.
Theo khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013 các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm:

1:  Chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

2:  Chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

3:  Chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

4:  Chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

5:  Chuyển đổi mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

6:  Chuyển đổi mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

7:  Chuyển đổi mục đích sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Dịch Vụ Chuyển Đổi Mục Đích Sử Dụng Đất Đồng Nai 2021
Dịch Vụ Chuyển Đổi Mục Đích Sử Dụng Đất Đồng Nai 2021

II. Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

Theo Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và hướng dẫn tại Quyết định 2555/QĐ-BTNMT, cộng với những quy định mới năm 2021 mà bộ luật đã ban hành. Quy định thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất được tiến hành theo 4 bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ

• Hồ sơ khi chuyên đổi mục đich sử dụng đất gồm có:

– Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất

– Sổ đỏ (hay còn gọi là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở,..)

– Văn bản thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để cho thuê hoặc để bán kết hợp cho thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở; dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản…

Bước 2: Nộp hồ sơ

– Nộp hồ sở tại Sở Tài nguyên và Môi trường khu vực nơi bạn cần làm

– Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cơ quan tiếp nhận có nhiệm vụ thông báo và hướng dẫn người nộp bổ sung trong thời gian không quá 03 ngày.

Ở bước này các bạn có thể liên hệ tới văn phòng Luật sư Tuấn Lộc Real để có thể hoàn thiện hồ sơ một cách hợp pháp phục vụ cho

Bước 3: Xử lý & giải quyết hồ sơ 

– Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra, xác minh hồ sơ và thẩm định thực địa, mục đích sử dụng đất. Sau đó trình UBND cấp huyện (cấp tỉnh nếu là tổ chức) quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

(Chú ý: Trường hợp cá nhân, hộ gia đình xin chuyển mục đích đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ diện tích từ 0,5 ha trở lên thì UBND cấp huyện phải trình xin phép UBND cấp tỉnh)

– Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính và hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Bước 4: Trả lại kết quả

Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho cá nhân/ tổ chức sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Cụ thể:

– Không quá 15 ngày (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất).

– Không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn.

(Lưu ý: Thời gian không tính các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.)

III. Lệ phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất 2021

Nghĩa vụ tài chính phải thực hiện khi chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm: Tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ.

1. Phí sử dụng đất năm 2021

Theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP (được hướng dẫn bởi Điều 4 và Điều 5 Thông tư 76/201/TT-BTC) thì tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất phải nộp tùy theo loại đất ban đầu và nguồn gốc sử dụng đất. Các trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất và công thức:

Trường hợp 1: Chuyển đất vườn, đất ao gần nhà ở thành đất ở

Công thức tính như sau:

 Tiền sử dụng đất = Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở “Trừ cho” Tiền sử dụng đất tính theo giá đât nông nghiệp hiện tại “Chia 2”.

 

Trường hợp 2: Chuyển đất nông nghiệp sang đất ở

Công thức tính như sau:

Sử dụng đất phải nộp = Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở “Trừ” tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp

Trường hợp 3: Chuyển đất phi nông nghiệp (không phải đất ở) sang đất ở

Công thức tính như sau:

Sử dụng đất phải nộp = Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở “Trừ” Tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp của thời hạn sử dụng còn lại

 

Trường hợp 4: Chuyển mục đích sử dụng đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng

Đối với đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng thì thu tiền theo 1 trong 3 trường hợp trên.

Những lưu y cần thiết khi Chuyển Đổi Mục Đích Sử Dụng Đất

– Các trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (không phải là đất ở) có nguồn gốc là đất ở sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

– Giá đất tính thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp trên là giá đất tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thời giá có thể thay đổi biến động theo thị trường.

– Số tiền sử dụng đất của loại đất trước khi chuyển mục đích của thời gian sử dụng đất còn lại được xác định theo công thức sau:

Tiền sử dụng đất của loạt đất trước khi chuyện mục đích của thời gian sử dụng đất còn lại = Tiền sử dụng đất tính theo giá đất của thời hạn sử dụng có thu tiền sử dụng đất “Chia cho” Tổng thời gian sử dung đất có thu tiền sử dụng đất “Nhân” Số năm sử dụng đất còn lại

2. Lệ phí trước bạ

– Căn cứ quy định về lệ phí trước bạ khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì:

+ Khi được cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở thì cần đăng ký biến động về đất đai trước rồi mới được chuyển đổi mục đích sử dụng nếu đủ điều kiện chuyển đổi theo quy định.

+ Các cá nhân, tổ chức sau khi xin phép chuyển đổi mục đích sử dụng mới có đất do được chuyển quyền sử dụng thì phải nộp lệ phí trước bạ, mức phí là 5% theo giá tính của UBND cấp tỉnh ban hành.

IV. Dịch vụ làm hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất Đồng Nai 2021

   Công ty  Dịch Vụ Tư Vấn Pháp Lý Bất Động Sản Tuấn Lộc Real nhận hỗ trợ tư vấn Chuyển Đổi Mục Đích Sử Dụng Đất trực tuyến 24/7 qua các hình thức như sau: 

   Để nhận hỗ trợ tư vấn luật đất đai qua EMAIL: Thực hiện bằng cách gửi mail trình bài nội dung tư vấn đính kèm tư liệu/tài liệu liên quan đến E-mai: manhtuan1508@gmail.com, Quý khách hàng sẽ được chuyên viên pháp lý đất đai trả lời bằng văn bản qua email, giải quyết nhanh chóng các vấn đề nhất

   Để nhận hỗ trợ tư vấn luật đất đai qua tổng đài điện thoại: Chỉ cần dùng điện thoại cá nhân gọi về số tổng đài trực tuyến 0938 392 268 và trình bày nội dung về nhà đất cần tham vấn với luật sư.

Dịch Vụ Chuyển Đổi Mục Đích Sử Dụng Đất Đồng Nai 2021
Dịch Vụ Chuyển Đổi Mục Đích Sử Dụng Đất Đồng Nai 2021

   Mọi vướng mắc pháp lý của bạn sẽ được Công ty Tuấn Lộc Real lắng nghe và tận tình giải đáp. Ngoài ra Tư vấn pháp luật đất đai qua ZALO: Trường hợp quý khách có tài liệu cần gửi nhanh, và tư vấn hỏa tốc vui lòng gửi qua Zalo theo số điện thoại 0938 392 268 để chuyên viên pháp lý xem xét và trả lời.

   Tư vấn đất đai trực tiếp tại TRỤ SỞ CÔNG TY: Địa chỉ: 107/6/13 đường 38, P. Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM.

   Chúng tôi cam kết sẽ mang lại lợi ích TỐI ƯU cho khách hàng với các tiêu chí về chất lượng dịch vụ Công ty Tuấn Lộc Real có đội ngũ luật sư dày dặn kinh nghiệm, chuyên môn cao, hiểu biết chuyên sâu về nhiều lĩnh vực.

   Chúng tôi thực hiện cam kết bảo mật thông tin tuyệt đối và cập nhật thường xuyên tiến trình thực hiện yêu cầu của quý khách

   Hiệu quả: Vụ việc được xử lý nhanh gọn, đảm bảo đúng luật, triệt tiêu các rủi ro pháp lý về sau

   Chi phí rõ ràng, cụ thể, căn cứ theo tính chất phức tạp của vụ việc và đảm bảo hỗ trợ tối đa mức phí theo khả năng tài chính của khách hàng.

Dịch Vụ Chuyển Đổi Mục Đích Sử Dụng Đất Đồng Nai 2021Dịch Vụ Tư Vấn Pháp Lý Bất Động Sản Tuấn Lộc Real

Địa chỉ: 107/6/13 Đường 38, Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Số Hotline: 0938 392 268

GmailManhtuan1508@gmail.com

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng!Xem thêm tin tức:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here