Những Điều Cần Biết Khi Hợp Thửa Đất Long Thành Đồng Nai 2021

0
965
Những Điều Cần Biết Khi Hợp Thửa Đất Long Thành Đồng Nai 2021
Những Điều Cần Biết Khi Hợp Thửa Đất Long Thành Đồng Nai 2021

Hợp thửa đất là đăng ký một quyền sử dụng đất mới tương ứng với thửa đất mới được tạo thành từ các thửa đất liền kề cùng chủ ban đầu. Kết quả của thủ tục hợp thửa đất là môt quyền sử dụng đất mới tương ứng với thửa đất “mới” được hợp thành từ các thửa đất liền kề ban đầu.

Nói theo cách dễ hiểu hơn Hợp thửa đất là gộp các quyền sử dụng các thửa đất liền kề của một chủ sử hữu thành một quyền sử dụng đất chung cho các thửa đất.

Ở các khu vực đang trong quá trình sốt đất như huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai thì việc hợp thửa đất các mảnh của cá nhân, dự án hay công trình cộng đình đang diễn ra phổ biến. Để có cái nhìn bao quát và toàn diện hơn về Hợp thửa đất Bandatnenlongthanh gửi đến quý khách bài viết dưới đây!

I. Những điều kiện cần để Hợp thửa đất ở Long Thành Đồng Nai

Khi hợp thửa đất ở Long Thành Đồng Nai cần đảm bảo các điều kiện sau:

1. Thứ nhất, các thửa đất phải liền kề nhau:

Khoản 1 Điều 3 Luật Đất đai 2013 quy định, thửa đất là phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ.

Vậy khi hợp hai thửa đất thành một thửa thì thửa đất hình thành sau khi hợp phải được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ. Do vậy, muốn phần diện tích thửa đất hình thành sau khi hợp thửa được giới hạn bằng ranh giới xác định thì các thửa đất muốn hợp thửa phải liền kề nhau.

2. Thứ hai, các thửa đất có cùng mục đích sử dụng:

Như chúng tôi đã trình bày ở trên, theo tiết a điểm 2.3 Khoản 2 Điều 8 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT: Thửa đất được xác định theo phạm vi quản lý, sử dụng của một người sử dụng đất hoặc của một nhóm người cùng sử dụng đất hoặc của một người được Nhà nước giao quản lý đất; có cùng mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai…”.

Với quy định trên, khi tiến hành hợp thửa đất Long Thành nói chung và đất nói chung bạn cần xác định rõ xem các thửa đất muốn hợp lại có cùng loại và cùng mục đích sử dụng hay không.

Cụ thể, căn cứ để xác định loại đất như sau:

– Căn cứ vào các loại giấy tờ sử dụng đất quy định tại Điều 11 Luật Đất đai 2013:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã được cấp trước ngày 10/12/2009; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

+ Giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai 2013 đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận;

+ Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận;

– Trường hợp đất không có các giấy tờ nêu trên thì xác định loại đất căn cứ theo:

+ Đang sử dụng đất ổn định mà không phải do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép thì loại đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng.

+ Đất đang sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau (không phải là đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đất) thì:

  • Trường hợp xác định được ranh giới sử dụng giữa các mục đích sử dụng thì tách thửa đất theo từng mục đích và xác định mục đích theo hiện trạng sử dụng của từng thửa đất đó.
  • Trường hợp không xác định được ranh giới sử dụng giữa các mục đích thì mục đích sử dụng đất chính được xác định theo loại đất hiện trạng có mức giá cao nhất trong bảng giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

 – Đối với trường hợp các thửa đất không cùng mục đích sử dụng đất, bạn phải làm thủ tục chuyển đổi một trong số các thửa để đưa về cùng mục đích sử dụng đất, sau đó mới có thể tiến hành hợp thửa. Tuy nhiên, cần đáp ứng thêm về các điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất.

Tóm lại như vậy, để tiến hành hợp thửa đất bạn cần đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên. Ngoài ra, lưu ý trường hợp hợp thửa vượt quá hạn mức theo quy định của khu vực Đồng Nai. Nếu ngoài hạn mức, người sử dụng đất sẽ bị hạn chế quyền lợi hoặc không được áp dụng các chế độ miễn giảm về đất đai theo quy định của pháp luật đất đai.

Những Điều Cần Biết Khi Hợp Thửa Đất Long Thành Đồng Nai 2021
Những Điều Cần Biết Khi Hợp Thửa Đất Long Thành Đồng Nai 2021

II. Hồ sơ, thủ tục hợp thửa đất ở Long Thành Đồng Nai 2021

1.Chuẩn bị hồ sơ gồm có những gì?

Theo khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT người có nhu cầu hợp thửa cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ như sau:

+ Đơn đề nghị hợp thửa;

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp (Bản gốc Sổ đỏ).

2. Thủ tục thực hiện gồm những gì?

Bước 1: Nộp hồ sơ Khoản 2 và khoản 3 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định nơi nộp hồ sơ gồm 2 cách như sau:

Cách 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nơi có đất nếu có nhu cầu.

Cách 2: Nếu không nộp tại UBND cấp xã thì:

+ Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoặc nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện đối với nơi chưa thành lập Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

+ Đối với địa phương đã tổ chức bộ phận một cửa để tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thì nộp tại bộ phận một cửa.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung.

Bước 3: Giải quyết yêu cầu

+ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

+ Ở bước này, người có nhu cầu hợp thửa cần lưu ý nghĩa vụ thanh toán tài chính.

Bước 4: Trả kết quả Cơ quan đăng ký đất đai trao giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân có yêu cầu hoặc gửi UBND cấp xã để trao trong trường hợp nộp hồ sơ tại xã.

3. Thời gian thực hiện:

Dựa theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời gian cấp Giấy chứng nhận lần đầu:

+ Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (hợp thửa ở Long Thành tầm 30 ngày)

+ Không quá 40 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Bình thường thời gian trên không tính:

+ Thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật;

+ Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất;

+ Không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Những Điều Cần Biết Khi Hợp Thửa Đất Long Thành Đồng Nai 2021
Những Điều Cần Biết Khi Hợp Thửa Đất Long Thành Đồng Nai 2021

III. Các khoản phí khi hợp thửa đất

Thứ nhất, phí đo đạc thửa đất:

Chi phí đo đạc sẽ được tính trên diện tích, vị trí thửa đất, khối lượng, phạm vi công việc,vị trí di chuyển của người thực hiện đo đạc so với vị trí thửa đất,… Theo quy định Khi lựa chọn các đơn vị đo đạc, chủ sử dụng nên tham khảo một số bên để có lựa chọn hợp lý. Thông thường, chi phí đo đạc rơi vào khoảng 1.300.000 đồng – 1.500.000 đồng (hoặc tùy theo thời giá)

Thứ hai, lệ phí cấp các loại giấy tờ:

 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

– Theo quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 250/2016/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: “Tùy từng điều kiện cụ thể của từng địa bàn và chính sách phát triển kinh tế – xã hội của địa phương mà quy định mức thu cho phù hợp, đảm bảo nguyên tắc sau:

+ Mức thu đối với hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh cao hơn mức thu tại các khu vực khác;

+ Mức thu đối với tổ chức cao hơn mức thu đối với hộ gia đình, cá nhân”. Do đó, tùy thuộc vào các tỉnh khác nhau, có thể quy định lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khác nhau.

Quý khách hàng có thể tham khảo:

Quy Định Về Đo Đạc Nhà Đất Và Chi Phí Đo Đạc Nhà Đất Thủ Đức?

Khuyến nghị của Công ty Dịch vụ Pháp Lý Bất động sản Tuấn Lộc Real:

   Bài viết trong lĩnh vực pháp luật bất động sản được luật sư, chuyên gia của Công ty Dịch vụ Pháp Lý Bất động sản Tuấn Lộc Real thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật.

   Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

   Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Dịch vụ Pháp Lý Bất động sản Tuấn Lộc Real qua Hotline tư vấn pháp luật: 0938 392 268, E-mail: Minhtuan1508@gmail.com. Trân trọng!

Dịch Vụ Chuyển Đổi Mục Đích Sử Dụng Đất Đồng Nai 2021
Có thể bạn quan tâm:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here