Quyết định công bố thủ tục, quy trình thực hiện tách thửa đất mới nhất của tỉnh Đồng Nai

0
3327

Vào ngày 19/06/2018, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 2095/ QĐ–UBND về Công bố thủ tục, quy trình thực hiện tách thửa theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018. Theo đó UBND tỉnh Đồng Nai quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh ( đính kèm thủ tục, quy trình, mẫu đơn và phiếu yêu cầu tách thửa)

Quyết định này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế Thủ tục tách thửa đất ban hành kèm theo Quyết định số 1807/QĐ-UBND ngày 31/05/2018, quyết định số 3923/QĐ-UBND ngày 01/11/2017, thay thế Quy trình giải quyết thủ tục tách thửa đất ban hành kèm theo Quyết định số 3307/QĐ-UBND ngày 19/09/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Bên cạnh đó Sở Thông tin và truyền Thông phối hợp với Văn Phòng UBND tỉnh và sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật nội dung, quy trình tách thửa lên phần mềm một cửa điện tử Egov.

Chánh văn phòng tỉnh, thủ trưởng các sở ban ngành, chủ tịch các huyện, thành phố biên Hòa, xã, phường, thị trấn, trung tâm hành chính, các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu thi hành quyết định này.

Trình tự thực hiện thủ tục phê duyệt tách thửa

Bước 1: Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa cấp huyện.

Bước 2: Công viên chức của Bộ phận một cửa kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả cụ thể và trao phiếu biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ, đồng thời chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký Đất Đai.

Bước 3: Văn phòng Đăng ký Đất Đai sẽ thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa (nếu có), sau đó chuyển cho phòng Tài Nguyên và Môi Trường.

Bước 4: Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ, dự thảo văn bản chấp nhận hay không chấp nhận cho phép tách thửa (theo mẫu) và trình UBND cấp huyện phê duyệt.

Bước 5: Văn phòng UBND huyện chuyển kết quả đến Bộ phận một cửa trả cho người nộp hồ sơ.

Số lượng 1 bộ – Hồ sơ gồm:   

Trường hợp tách thửa không phải lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể:

  • Đơn đề nghị tách thửa theo mẫu số 11/ĐK (ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
  • Bản photo kèm bản chính đối chiếu hoặc bản photo công chứng: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở.

Trường hợp tách thửa phải lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể theo Quy định tại điều b, Khoản 3, Khoản 4, Điều 4, và Khoản 3, Điều 5 của Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh:

  • Đơn đề nghị tách thửa theo mẫu số 11/ĐK (ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
  • Bản photo kèm bản chính đối chiếu hoặc bản photo công chứng Giấy chứng nhận.
  • Bản vẽ tự phát thảo phương án dự kiến tách thửa trên hình thể thửa đất do người sử dụng đất thực hiện (khổ giấy A4 hoặc A3).

Thời hạn giải quyết: Không quá 7 ngày làm việc.

Hình ảnh văn bản Quyết định công bố thủ tục, quy trình thực hiện tách thửa đất theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here