QUI ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ DIỆN TÍCH TỐI THIỂU CỦA LOẠI ĐẤT Ở ĐƯỢC TÁCH THỬA TẠI ĐỒNG NAI

0
2273

Vừa qua, UBND tỉnh Đồng Nai đưa ra quyết định số 03/2018/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất gồm: đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, không phải đất ở của hộ gia đình và cá nhân; điều kiện được phép tách thửa; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều kiện chung được tách thửa

Tại điều 3 của Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND có quy định những điều kiện chung được phép tách thửa.

Đầu tiên, thửa đất phải được cấp một trong những loại giấy tờ sau:

  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở.

Thứ hai, thửa đất không xảy ra tranh chấp, quyền sử dụng đất không được kê biên để bảo đảm thi hành án và trong thời hạn sử dụng đất.

Thứ ba, đất không thuộc khu bảo tồn, thắng cảnh, di tích lịch sử – văn hóa theo quy định của nhà nước.

Thứ tư, diện tích thửa đất tách thửa chưa có quyết định thu hồi đất, chưa có thông báo thu hồi hay chưa có văn bản chấp thuận  chủ trương đầu tư của cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định của luật đất đai hoặc không nằm trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án…

Thứ năm, việc tách thửa mới phải đảm bảo quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định tại Điều 171 Luật Đất đai năm 2013.

Thứ sáu, đất tách thửa phải đảm bảo diện tích, kích thước tối thiểu và các điều kiện cụ thể để tách thửa đối với từng loại đất theo quy định tại Điều 4, Điều 5 và Điều 6 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND này.

Diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa (loại đất ở)

Diện tích tối thiểu thửa đất là 60m2 đối với các phường và các xã Hóa An, Tân Hạnh, Hiệp Hòa thuộc thành phố Biên Hòa và ở các phường thuộc thị xã Long Khánh. Diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 80m2 đối với các xã An Hòa, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước thuộc thành phố Biên Hòa và các thị trấn thuộc các huyện. Các xã còn lại thuộc thị xã Long Khánh và các huyện diện tích tối thiểu tách thửa là 100m2.

Kích thước thửa đất hình thành sau khi tách thửa

  • Các thửa đất hình thành sau tách thửa phải có chiều rộng lớn hơn hoặc bằng 5m đối với thửa đất thuộc địa bàn các phường, xã thuộc thành phố Biên Hòa, các phường thuộc thị xã Long Khánh, các thị trấn thuộc các huyện có vị trí tiếp giáp với đường phố có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20m.
  • Các thửa đất của các phường, xã thuộc thành phố Biên Hòa, các phường thuộc thị xã Long Khánh, các thị trấn thuộc các huyện mà vị trí tiếp giáp với đường phố có lộ giới nhỏ hơn 20m thì các thửa đất phải có chiều rộng lớn hơn hoặc bằng 4m. Những thửa đất thuộc các xã còn lại thuộc các huyện thì phải có chiều rộng lớn hơn hoặc bằng 4,5m.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2018 sẽ thay thế Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

HOTLINE PKD DỰ ÁN : 0932472798 HOẶC 0938392268

Hình ảnh Quyết định định Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here